sobota, 30 lipca 2011

Nieznany dziennik bojowy Batalionu kapitana von Schöninga


Nieznany dziennik bojowy Batalionu kapitana von Schöninga

W sierpniowym numerze miesięcznika Odkrywca znajdziecie mój tekst (współautorstwo z Piotrem) będący tłumaczeniem fragmentów oryginalnego dziennika bojowego opisującego walki Szkolnego Baon Grenadierów Pancernych nr 5 (dowódca Hptm. von Schöning) podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku.
Dziennik obejmuje okres działania ww. jednostki (z dość znacznymi przerwami) od 6.8.44 do 11.9.44.
Dziennik bojowy zaczyna się 6 sierpnia 1944 od wyjazdu batalionu do objętej „powstaniem polskim” Warszawy. Następne wpisy w dzienniku (7 – 10 sierpnia) dotyczą walk w okolicach cmentarza ewangelickiego i żydowskiego. Znajduje się tutaj opis wykorzystania ciężkiej wyrzutni rakietowej kal. 280 mm. wz. 40 na transporterze opancerzonym.
Ciekawym wątkiem może okazać się wpis dot. nazwiska Herzer (w stopniu kapitana).
13 sierpnia batalion uczestniczy w ataku z pozycji przy ul. Dzikiej w kierunku ul.
Bonifraterskiej bronionej przez bataliony „Broda”, „Miotła” i „Pięść” Zgrupowania Radosław. Następne wpisy obejmują okres oblężenia Starego Miasta. Wpis z 21 sierpnia to opis „zażartych” walk o budynki w okolicach pl. Tłomackie. 23 to ostatni dzień sierpnia opisany w dzienniku. Walki we wrześniu 1944 roku obejmują okres tylko trzech dni – od 9 do 11. Dwa wpisy zawierają opis potyczek w Śródmieściu Północnym – okolic ulic Marszałkowskiej, Widok i Chmielnej. Dziennik kończy wpis z 11 września 1944 roku. Batalion uczestniczył wtedy w walkach o Sielce. Mimo niekompletności przetłumaczonego dziennika wydaje się, że jest to bardzo wartościowy materiał opisujący tamte bardzo tragiczne chwile Warszawy będące relacją strony niemieckiej.
Zachęcam do zakupu sierpniowego numeru Odkrywcy !!!


In the current issue of monthly magazine Odkrywca (7.2011) you can find my translation of the Geramn Combat log (Kriegstagebuch) unit that fought in the Warsaw Uprising - Panzer Grenadier Ausbildungs Bataillon 5.
Pz.Gren.Ausb.Btl. 5 formed a 600 men strong Panzergrenadier-Bataillon under command of Hptm. Schmidt for taking part in the suppression of the Warsaw Uprising. After Schmidt was wounded seriously Hauptmann Claus von Schöning took over the command. Also known as/called Pz.Gren.Btl. von Schöning the unit was attached to Kampfgruppe Reinefarth.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz